Inspirerende presentaties

Shanghai, bijeenkomst Green Drinks China i.s.m. Nederlands consulaat, april 2013. “Goed opgebouwde presentatie met prachtige dia’s, zeer gewaardeerd door de 100+ aanwezigen,” aldus Huub Buise, Vervangend Consul-Generaal van Nederland in Shanghai.

U kunt Meindert Brouwer boeken voor inspirerende en informatieve presentaties over de economische waarde van de natuur. De presentaties bevatten de nieuwste informatie, prachtige dia’s en film.

De presentaties zijn toegesneden op verschillende doelgroepen: bedrijfsleven, overheden, ngo’s, het onderwijs en het algemeen publiek.

United Nations Conference of Parties of the Convention on Biological Diversity, Bonn, Duitsland, mei 2008.

De presentaties zijn gebaseerd op Brouwer’s boeken Amazon Your Business/Kansen en oplossingen in het regenwoud en The Ecosystem Promise.

Neemt u voor meer informatie contact op met Meindert Brouwer.